Mentalt Mediumskap

Mentalt Mediumskap

Mentalt Mediumskap

Vad är ett medium:

Det är en person som arbetar med att förmedla kontakt mellan andevärlden och vår värld. Ett mediums viktigaste uppgift är att ge bevis på att det finns en andevärld och ett liv efter det vi kallar för fysisk död.

Medium är vanliga människor som genom träning utvecklat sina naturliga psykiska förmågor till att kommunicera med andevärlden.

Ett mentalt/clairvoyant medium använder sig av följande tre begrepp/termer:

 

Clairvoyance:

Betyder klart seende och är mediets sätt att se andevärlden, som en mental eller inre bild. Men ibland kan man se anden lika tydligt som på ett fotografi.

 

Clairsentience:

Betyder klart kännande, där mediet känner mentala känslor som återspeglar personen som mediet kommunicerar med.

Mediet kan också känna fysiska känslor som sjukdom och dödsorsak.

Clairaudience:

Betyder klart hörande, vilket är mediets sinne för att höra kommunikationen som ord, eller som en inre röst.

Mentalt mediumskap är den vanligaste och mest förekommande formen av mediumskap, vilket innebär att andevärlden kommunicerar med mediets sinnen och mediet förmedlar kommunikationen till sin klient. Mediet fungerar som en neutral kanal och förmedlare av information mellan andevärlden och vår värld.

Ett medium som arbetar med mentalt mediumskap återger dess upplevelse av andevärlden genom att beskriva hur de såg ut när de levde och vad de sysslade och arbetade med. Detta först och främst för att ge bevis för att de har kontakt med den de säger sig vara i kontakt med.

Det är mediets uppgift att kunna ge dig en så pass bra beskrivning av andekontakten och leverera starka bevis så att det inte råder någon tvekan för dig om vem kontakten är.

 

En bra beskrivning kan innehålla: utseende, kroppsform, relation till dig, speciella händelser som är unika för dig, ålder vid övergång till andevärlden, personlighet, arbete eller sysselsättning, eventuella sjukdomar och dödsorsak. Namn är också något som kan dyka upp.

 

När kontakten blivit igenkänd kan mediet lämna ett budskap från andevärlden i form av råd, vägledning och hälsningar.

Dessa mediala kontakter brukar vara fyllda med hjärtliga skratt och humor. Det behöver ju inte bara vara tårar och sorg för att man pratar med nära och kära som överlevt det vi kallar för fysisk död.

 

När personerna i andevärlden ger sig till känna är de väldigt lika de personer de var när de levde här på jorden.