Reiki Healing

Reiki Healing

Reiki Healing

 

Ursprungligen fanns det inga grader inom reikin, men runt 1923 (två år efter Usui öppnade sin Reiki Dojo och började lära ut reiki) kopierade han Jigoro Kanos (judons grundare) gradsystem. I slutet av 1925 gjordes en större reformation av graderna, och dessa placerade in i Shoden, Chuden, Okuden samt Kaiden. Dessa gällde endast en kortare tid, till början av 1926 (vilket endast vara några veckor) då dessa återigen förändrades. De nya graderna som användes inom Usui Ryoho Reiki blev Shoden, Okuden Zenki, Okuden Koki samt Shinpiden. Denna förändring skedde under Ushida och Kanichi Taketomi (båda medlemmar i Usui Ryoho Gakkai vilket var Usui Reikis healingorganisation). Chuden togs bort, och Kaiden delades in i Shinpiden och ytterligare en Okuden-nivå. Okuden blev Okuden Zenki (första terminen) samt Okuden Koki (andra terminen). Chujiro Hayashi lärde ut Shoden, Chuden, Okuden (som en grad) samt Shinpiden till Hawayo Takata - personen som förde reikin till västvärlden. Hon lärde dock ut Shoden, Okuden och Shinpiden vilket är det system som är vanligast. Dock finns det andra former av reikin som använder flera, eller andra beteckningar, på graderna. Exempel på detta är Jikiden Reiki i Japan, för närvarande under kontroll av Tadao Yamaguchi, vilka istället för Shinpiden (beteckning på Reiki III) använder Shihan, vilket betyder masterlärare eller seniorlärare och i Japan är oerhört respektladdat.

 

Det finns många myter kring hur Mikao Usui kom i kontakt med Reikin, och en av dessa är att han under en meditation på Kurama Yama i Japan fick en vision av symboler i blåa bubblor som flöt i luften. Hawayo Takata, en elev till Chujiro Hayashi som i sin tur varit elev till Usui, påstod att Usui hade upptäckt vissa obskyra och bortglömda sutror i tibetanska texter, hon specificerade dock aldrig vilka dessa texter var. Det har även funnits påståenden som kommit ifrån en av Takatas 22 mästarelever, Iris Ishikuru och hennes elev Arthur Robertson, om att Reiki skulle vara tibetanskt. Dessa två var även ansvariga för uppkomsten av den så kallade Raku Kei Reiki, och inkorporeringen av flertal symboler som den tibetanska Dai ko Myo, eldormen med flera.

 

Reiki 1 (Shoden)

Reiki 1 fokuserar helt och hållet på användandet av handpositioner, för healing av sig själv och andra och inget som helst distansarbete och inga symboler. Huvudfokus ligger på självhealing och på att fördjupa sin kontakt med reikienergin igenom vissa meditationer som Hatsurei Ho (Shuyo Ho om det utförs i grupp), Joshin Kokyo Ho och Kenyoku. Den västerländska formen använder sig av tolv handpositioner där den japanska motsvarigheten använder fem. De tolv som används i väst täcker hela kroppen med de fem japanska täcker huvudet, och behandlingen sker därefter intuitivt. Denna utökning från fem till tolv handpositioner kommer från Chujiro Hayashi.

 

Reiki 2 (Okuden)

Reiki 2 innehåller handpositioner, men fokuserar sig främst på olika typer av distansbehandlingar, och arbetar med symboler som Choku Rei, Sei Hei Ki, Hon Sha Ze Sho Nen. Dessa behandlingar går på det fysiska, känslomässiga samt mentala planet genom kontaktbehandling eller distans.

 

En behandling sker fullt påklädd då energin absorberas av kroppen och

går genom kläder, filtar och t o m gips. Händerna läggs efter ett visst mönster.

Man håller händerna några minuter i varje position. Där man behöver Reiki mest på kroppen känns energin från den som ger Reiki behandlingen som mycket varm och ibland kan händerna vibrera när blockerad energi frigörs från organ eller muskel knutar.

Det som speciellt behandlas under en Reiki behandling är kroppens

viktiga inre organ, lever, mjälte, njurar m.m. blodcirkulationen stimuleras.

En Reiki behandling kan även ges på distans. (Det kallas för att man skickar Reiki.)

 

Reiki är väldigt effektivt på akuta skador både på människor och djur, t.ex. vrickningar, brännskador, skärsår mm. En vanlig behandling brukar ta ca 60 minuter.

Reiki energin går till de områden i kroppen som behöver mest, orsakerna till att man vill komma på en behandling kan vara olika, allt från att man har olika krämpor till att man vill utveckla och komma i kontakt med sin intuition och kreativitet.

Reiki behandlingen kan ge dig inspiration och kraft att ta itu med olika saker som behöver förändras.Den som har för vana att skjuta upp saker får en knuff framåt.

Effekten av en Reikibehandling kan upplevas lite olika från gång till gång , Vissa människor upplever att de ser inre bilder och färger under behandlingens gång, de flesta brukar somna till och blir mycket avslappnade .Efteråt känner man sig utvilad och balanserad.

 

En Reikibehandling ska absolut inte utesluta läkarbesök eller för djuren veterinär vård utan komplettera och hjälpa till!