Eye Movement Integration (EMI)

Eye Movement Integration

Eye Movement Integration ( EMI )

Historik: Eye Movement Integration (EMI), metoden utvecklades inom NLP (NeuroLingvistisk Programmering) 1989 och har sedan dess vidareutvecklats. Den är besläktad med EMDR (Eye Movement Desensitizing Reprocessing), men har en bredare och djupare verkansmekanism.

 

EMI (Eye Movement Integration) är inte en psykoterapi-metod, utan utgör en form av neuroterapi.

EMI bygger på att klienten har fokus på ett störande eller traumatiskt minne och samtidigt följer ett rörligt föremål med ögonen.

Rörelsen görs enligt vissa bestämda mönster. Under en behandling på några timmar sker en undermedveten integration av minnet, och de psykologiska besvären från traumat eller krisen elimineras.

 

EMI är den mest effektiva metoden för att komma åt och integrera traumatiska minnen och erfarenheter. Det är terapeutisk teknik som använder sig av ögonrörelser. EMI är häpnadsväckande snabb i dess effekter, vilket frigör klienten från bördan av olösta minnen av nästan alla former av trauman - från övergrepp i barndomen till bilolyckor, från våldtäkt till naturkatastrofer till hemska minnen av krig och liknande - på bara 1-6 behandlingstillfällen.

 

Detta är inte hypnos eller magi , men ett utomordentligt verktyg för att frigöra kraften i sinnet att göra vad den var avsedd att göra : läka sig själv !

Många människor har svårt att tala om sina känslor och drar sig därför för att gå till en terapeut och få hjälp. Det kan vara exempelvis, känslor förknippade med skam eller skuld.

I sådana situationer är EMI en utmärkt terapiform då man inte behöver tala om orsaken till besöket det räcker med att tyst focusera på känslan.

Genom medvetna, specifika ögonrörelser kan man förvånande snabbt förändra det sätt en klient bearbetar sina upplevelser. Via ögonrörelser når man den plats där allt kopplat till en

traumatiserande/känslosam händelse finns lagrat. Ögonrörelserna gör att den emotionella

laddningen ”sprids” ut och blir allt tunnare för att till slut helt skingras. En rätt ny och mycket intressant metod snabbt erövrar terapivärlden.

.

EMI lämpar sig utmärkt när man vill förändra en viss känsla eller ett beteende som är negativt laddad så som t.ex. följande. Stress och oro, Ångest och Fobier, Rädslor och traumatiska minnen, Dåligt självförtroende, Prestationsångest eller svårigheter att prata inför många människor, Svartsjuka och Avundsjuka, Känslor av obehag, Huvudvärk och andra fysiska åkommor, PTSD ( Post Traumatik Stress Disorder ), Starka skam eller skuldkänslor.